AV Development

AV Development je Developersko ime koje koristi mladi developer Almir Vuk pri djelovanju na Google Play i Windows Store-u.
Pored toga, Almir Vuk pod imenom AV Development obavlja različite usluge bazirane na IT oblastima, te kao posrednik u ugovaranju usluga koje su navedene u sekciji "Usluge", a nisu direktno povezane sa IT oblastima.

UA-44635969-1